Dane kontaktowe do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

MENU
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Telefony
22 7640 156
22 7640 161

Zespół Uzgadniania Dokumentacji
tel. 22 7640 111

Naczelnik Elżbieta Knap
tel. 22 7640 160

E-mail
podgik@powiat-legionowski.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Telefony
22 7640 118
22 7640 119
22 7640 120
22 7640 121

p.o. Naczelnika Paulina Podlaska
tel. 22 7640 120

E-mail
gn@powiat-legionowski.pl