Położenie
MENU

Powiat Legionowski położony jest w centralnej części Niziny Mazowieckiej, w Kotlinie Warszawskiej, w znacznej części w widłach Wisły i Narwi. Zajmuje powierzchnię 39 319 ha i liczy ponad 100 tys. mieszkańców. W skład Powiatu Legionowskiego, utworzonego w wyniku reformy administracyjnej kraju z dnia 1 stycznia 1999 r. wchodzą:

Od zachodu Powiat Legionowski graniczy z Powiatem Nowodworskim, od północy z Powiatem Pułtuskim, od wschodu z Powiatami Wyszkowskim i Wołomińskim a od południa z Warszawą.


fot. Mapa Województwa Mazowieckiego z zaznaczonym Powiatem Legionowskim