Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
MENU
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Na potrzeby użytkowników dróg powiatowych – pieszych, rowerzystów i kierowców, Powiat Legionowski modernizuje, przebudowuje oraz buduje drogi wraz z niezbędną infrastrukturą. Już na etapie planowania i projektowania priorytetami są bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. W latach 2004-2019 na inwestycje w tym zakresie przeznaczono ponad 127 mln zł. Do najważniejszych inwestycji drogowych zrealizowanych przez Powiat w ostatnich latach należą:

· przebudowa drogi powiatowej nr 1820W (2004-2018)

· przebudowa drogi 1823W – ul. Suwalna (2004-2018)

· wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej 1808W w miejscowości Łacha (2006)

· przebudowa drogi powiatowej 1813W w Wólce Radzymińskiej (2007-2018)

· przebudowa drogi powiatowej 1804W - Borowa Góra - Ludwinowo Zegrzyńskie (2008)

· przebudowa drogi powiatowej 1802W – Dębe-Zegrze (2009)

· przebudowy drogi powiatowej Nr 1825W - ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie (2010, 2015)

· przebudowa drogi powiatowej 1805W - ul. Nasielska (2011)

· przebudowa i rozbudowa drogi 1811W (2012-2018)

· przebudowa drogi powiatowej 4303W (2012, 2017)

· przebudowa układu komunikacyjnego ul. Jana III Sobieskiego – ul. Krakowska z ul. Parkową i ul. Lwowską oraz ul. Jagiellońskiej w Legionowie – droga 1819W (2013)

· przebudowa drogi powiatowej 1809W w miejscowości Kania Polska (od 2014)

· przebudowa mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi powiatowej 1814W oraz przebudowa drogi powiatowej 1814W - ul. Małołęcka i ul. Szkolna (2014)

· przebudowa drogi powiatowej Nr 1816W - ul. Królewska - ul. Zwycięstwa (2014)

· przebudowa drogi powiatowej 1818 W - ul. Kościelna (2014)

· przebudowa drogi powiatowej 1815W – ul. Izabelińska (2014-2018)

· przebudowa drogi powiatowej 1803W w miejscowości Wola Kiełpińska (2016)

· budowa chodnika w Bożej Woli i Janówku – droga 1817W (2016)

· przebudowa 1824W – ul. Fabryczna w Legionowie (2017)

· przebudowa 1826W – budowa ronda Al. Róż/Al. Legionów (2017)

· rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827W – ul. Sikorskiego w miejscowości Łajski (2017)

· przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W – ul. Wspólna (2018)

· przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W – Karolino - Stasi Las (2019)

Od wielu lat Powiat prowadzi także prace, w wyniku których przejścia dla pieszych przy placówkach oświatowych i użyteczności publicznej wyposażane są w rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pieszych.

Jedną z pierwszych inwestycji tego typu była budowa sygnalizacji świetlnej –ostrzegawczej w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W ul. Warszawska w Olszewnicy Starej przy Szkole Podstawowej. Kolejną była budowa, w 2014 r., sygnalizacji świetlnej –ostrzegawczej w ciągu drogi powiatowej nr 1815W – ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt. W ramach robót wykonano: sygnalizację świetlną – ostrzegawczą (żółte migające światło) wraz z podświetlanym znakiem D-6 (przejście dla pieszych) przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza na terenie Gminy Nieporęt, przy istniejącym przejściu dla pieszych przez ul. Izabelińską. Również w 2014 r. w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelna w Gminie Wieliszew wykonane zostało bezpieczne przejście dla pieszych w Łajskach, wyposażone w azyl dla pieszych, barierki i linie akustyczne.

W roku 2017 Powiat zbudował sygnalizację świetlną - ostrzegawczą na ul. Suwalnej w Legionowie przy skrzyżowaniu z ul. Olszankową. W ramach robót powstała sygnalizacja świetlna ostrzegawcza nad jezdnią, aktywny znak z pomiarem prędkości przed przejściem dla pieszych, azyle na przejściu dla pieszych oraz linie akustyczne przed przejściami.

W 2018 roku Powiat zbudował 8 aktywnych przejść dla pieszych, znajdujących się przy:

- drodze powiatowej nr 1813W ul. Szkolna w Wólce Radzymińskiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym,

- drodze powiatowej nr 1815W ul. Szkolna w Izabelinie przy Szkole Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich,

- drodze powiatowej nr 1818W ul. Parkowa w Legionowie przy skrzyżowaniu z ul. Jana Kilińskiego

- drodze powiatowej nr 1819W ul. Jagiellońska w Legionowie przy poczcie,

- drodze powiatowej nr 1820W ul. Partyzantów 23 w Chotomowie przy Gimnazjum Publicznym im. Orła Białego,

- drodze powiatowej nr 1820W ul. Partyzantów 124 w Chotomowie przy Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego,

- drodze powiatowej nr 4303W ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach przy pętli autobusowej,

- drodze powiatowej nr 4303W ul. Fortowa w Beniaminowie przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Aktywne przejścia dla pieszych reagują na zbliżanie się osoby chcącej przejść na drugą stronę jezdni, ostrzegając o tym fakcie nadjeżdżających kierowców. Gdy pieszy zbliża się do przeprawy, nad fluorescencyjnym znakiem drogowym informującym o przejściu automatycznie uaktywnia się pulsujące, pomarańczowe światło, które generuje sygnał ostrzegawczy dla kierowców tak długo, jak długo pieszy znajduje się na pasach. Ponadto przejścia wyposażono w zapalające się czasowo lampy LED, wbudowane wzdłuż nich w jezdnię. Niektóre obiekty są dodatkowo doświetlone umieszczonymi bezpośrednio nad nimi latarniami. Wszystkie przejścia zostały przebudowane w technologii grubowarstwowej. Pasy mają kolor biały na czerwonym tle.

Dodatkowo w tym samym roku poniższe przejścia dla pieszych zostały wykonane w technologii grubowarstwowej w barwie białej i czerwonej:

- droga powiatowa nr 1820W ul. Warszawska w Olszewnicy Starej przy Szkole Podstawowej im. B. Sokoła,

- droga powiatowa nr 1819W ul. Jagiellońska w Legionowie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych,

- droga powiatowa nr 1818W ul. Kościelna w Wieliszewie w okolicy Szkoły Podstawowej,

- droga powiatowa nr 1818W ul. Kościelna w Łajskach przy Zespole Szkół.

Również w 2018 roku wyznaczono (nieistniejące wcześniej) przejście dla pieszych przy drodze powiatowej 1819W ul. Piusa XI w Chotomowie. Przejście zostało wyznaczone na wysokości budynku, w którym czasowo gmina Jabłonna umieściła Przedszkole Gminne w Chotomowie i wyposażone w barierki separujące chodnik od jezdni, piktogramy z ograniczeniem prędkości. Na odcinku drogi przy przedszkolu wprowadzono też ograniczenie prędkości do 40 km/h. Dla bezpieczeństwa i wygody rodziców dzieci z przedszkola ustawiono również lustro przy skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Kwiatowej w Chotomowie z drogą powiatową (ul. Piusa XI). W 2019 r. przy przedszkolu dodatkowo zamontowano aktywne znaki wskazujące rzeczywistą prędkość pojazdów.

W 2019 roku zrealizowano przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1825W ul. Krakowska przy skrzyżowaniu z ul. Gnieźnieńską w Legionowie. Istniejące przejście zmodernizowano w taki sposób, że powstało tam aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowymi elementami poprawiającymi bezpieczeństwo. Przebudowano także przejście dla pieszych na drodze powiatowej nr 1820W ul. Warszawska w Olszewnicy Starej przy Szkole Podstawowej im. B. Sokoła w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej.

Obecnie trwają postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową:

- przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1825W ul. Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa w Legionowie. Zakres prac obejmie przebudowę przejścia w zakresie montażu aktywnego przejścia wraz z doświetleniem,

 - przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1820W ul. Kordeckiego przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Chotomowie w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem.