31 października 2008
Przebudowa drogi powiatowej z Borowej Góry do Ludwinowa Zegrzyńskiego na terenie gminy Serock


Inwestycja Powiatu Legionowskiego

Tytuł: Przebudowa drogi powiatowej z Borowej Góry do Ludwinowa Zegrzyńskiego na terenie gminy Serock
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 2 063 852,47 zł
Firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, Mińsk Mazowiecki
Daty: Rozpoczęcia: 11.08.2008
Zakończenia: 31.10.2008
Opis: Zakres inwestycji obejmował:
- poszerzenie jezdni do 6 m na całej długości,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni poprzez sfrezowanie warstwy ścieralnej,
- wykonanie nowej nawierzchni,
- dostosowanie dróg gminnych oraz w obrębie inwestycji do rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej,
- przebudowa zjazdów,
- przebudowa części istniejących chodników,
- przebudowa odwodnienia drogi,
- wyryfikacja i odnowienie oznakowania drogi.

PRZED
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2008/inw017/przed{/gallery}
W TRAKCIE
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2008/inw017/wtrakcie{/gallery}
PO
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2008/inw017/po{/gallery}