12 października 2010
Termomodernizacja budynku przychodni SPZLO w Legionowie przy ul. Sowińskiego 4


Inwestycja Powiatu Legionowskiego

Tytuł: Termomodernizacja budynku przychodni SPZLO
w Legionowie przy ul. Sowińskiego 4
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 847 075,95 zł
Firma: „Vinel” Elewacje, Dachy, Izolacje z Łukowa
Daty: Rozpoczęcia: 14.06.2010
Zakończenia: 12.10.2010
Opis: Zakres prac obejmował:
- roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu,
- roboty w zakresie stolarki i ślusarki - wymiana stolarki drewnianej na pcv,
- izolacja fundamentów,
- roboty w zakresie schodów i pochylni,
- remont dachów z dociepleniem,
- docieplenie elewacji wraz z pokryciem tynkiem.

Na realizację inwestycji powiat uzyskał dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 250.000 zł.

Przed:
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2010/inw026/przed{/gallery}
W trakcie:
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2010/inw026/wtrakcie{/gallery}
Po:
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2010/inw026/po{/gallery}