18 marca 2013
► Przebudowa drogi powiatowej nr 1818W w ciągu ulic Mireckiego, Jana Pawła I oraz Alei legionów w Gminie Legionowo

Tytuł inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818W w ciągu ulic Mireckiego, Jana Pawła I oraz Alei Legionów w Gminie Legionowo”

Całkowita wartość:

2 668 266,98 zł

Kwota dofinansowania: 747 835,00 zł - NPPDL
915 462,93 zł - Urząd Miasta Legionowo
Realizacja w ramach:

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój oraz ze środków Gminy Miejskiej Legionowo

Daty: Rozpoczęcia: czerwiec 2012
Zakończenia: listopad 2012
Opis: W ramach prac remontowych wykonano nakładkę asfaltową, 107 zjazdów na posesje, rowy odwadniające drogę w Al. Legionów i odwodnienie w ul. Mireckiego i ul. Jana Pawła I.
Utworzono 1084 m ciągu pieszo-rowerowego w Al. Legionów i 286 m ścieżki rowerowej na ul. Jana Pawła I od bocznicy kolejowej do szkoły, 652 m chodnika w Al. Legionów i 817 m chodnika w ulicach Mireckiego i Jana Pawła I oraz dwie zatoki parkingowe przy szkole podstawowej nr 4 (parkowanie równoległe).
Informacje dodatkowe: art. z dnia 17.11.2012 r. Komfortowo i bezpiecznie

Przed
{gallery}fundusze/mirecki{/gallery}
Po
{gallery}fundusze/mirecki_po{/gallery}