18 marca 2013
► Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1813W w Gminie Nieporęt wraz z dojazdami

Tytuł inwestycji: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1813W
w Gminie Nieporęt wraz z dojazdami”

Całkowita wartość:

7 265 448,43 zł

Kwota dofinansowania: 3 317 500,00 zł
Realizacja w ramach:

Rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa

Daty: Rozpoczęcia: lipiec 2012
Zakończenia: listopad 2012
Opis: Inwestycja obejmowała między innymi przebudowę mostu żelbetowego w Wólce Radzymińskiej przy ul. Szkolnej waz z dojazdami (droga powiatowa 1813W). Przebudowano również drogę powiatową 1811W w Białobrzegach i drogę powiatową nr 4303W w Nieporęcie. Pod tymi skomplikowanymi symbolami kryje się informacja o przebudowie ulicy Wojska Polskiego, od jej początku przy ul. Zegrzyńskiej, aż do ronda w Białobrzegach włącznie, a także remontu na ulicy Wczasowej od tzw. „Skarbczyka” aż do granic powiatu.
Inwestycja objęła:
- nową nawierzchnię asfaltową dróg na długości 5,7 km,
- budowę i przebudowę odwodnienia dróg,
- budowę 9 zatok autobusowych,
- budowę 3 zatok parkingowych i 1 parkingu z płyt EKO,
- budowę 1,4 km nowych chodników,
- przebudowę 390 mkw chodników istniejących,
- przebudowę 1074 mkw ścieżek rowerowych,
- budowę i przebudowę 98 zjazdów,
- montaż 190 m poręczy ochronnych i 220 m barier wygrodzeniowych,
- umocnienie skarp rowu melioracyjnego siatką ochronną na długości 387 m,
- przebudowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Wczasowej,
- przebudowę mostu żelbetowego w Wólce Radzymińskiej wraz z budową chodnika i umocnieniem skarpy i koryta rzeki na odcinku 10 m powyżej i poniżej obiektu.
Informacje dodatkowe: art. z dnia 27.11.2012 r. Kawał dobrej drogi

PRZED
{gallery}fundusze/most{/gallery}
PO
{gallery}fundusze/most_po{/gallery}