20 marca 2013
► Zakup agregatu prądotwórczego o dużej wydajności energetycznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie


Tytuł inwestycji: "Zakup agregatu prądotwórczego o dużej wydajności energetycznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 29 997,00 zł."

Całkowita wartość:

59 994,00 zł
Kwota dofinansowania: 29 997,00 zł
Realizacja w ramach:

dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Daty: Rozpoczęcia: listopad 2012
Zakończenia: grudzień 2012
Opis: Agregat na przyczepie niezbędny jest do wykorzystania jako źródło energii na terenach objętych działaniami ratowniczymi – przede wszystkim podczas awarii i katastrof przemysłowych, katastrof w transporcie drogowym i kolejowym.
Informacje dodatkowe: art. z dnia 07.12.2012 r. Prąd do pomocy