14 lutego 2014
Film promujący LO im. M. Konopnickiej w Legionowie

Film promujący LO im. M. Konopnickiej w Legionowie
nagroda III stopnia w konkursie na scenariusz filmu promującego szkoły ponadgimnazjalne w powiecie legionowskim, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie