2 lipca 2014
Budowa ronda rozpoczęta

Dziś starosta legionowski wprowadził na budowę wykonawcę ronda na skrzyżowaniu ul. Partyzantów z Kisielewskiego na granicy Jabłonny i Chotomowa.                                               

We wprowadzeniu wykonawcy na budowę wzięli udział radni gminy Jabłonna, którzy pod wnioskiem o jego budowę zebrali blisko 600 podpisów. Od lewej: Mariusz Grzybek, Agata Lindner, starosta Jan Grabiec, Zbigniew Garbaczewski i Jarosław Godlewski - kierownik budowy.

Przypomnijmy, że decyzję o przebudowie skrzyżowania i budowie ronda w tym miejscu zarząd powiatu podjął na wniosek mieszkańców i radnych gminy Jabłonna, którzy pod wnioskiem w tej sprawie zebrali blisko 600 podpisów. Agata Lindner, Zbigniew Garbaczewski i Mariusz Grzybek, radni, którzy byli w tej grupie, również wzięli udział w dzisiejszym wydarzeniu. Korzystając z ich obecności starosta Jan Grabiec podziękował władzom gminy Jabłonna za decyzję o współfinansowaniu w połowie rozpoczętej właśnie inwestycji.

Przetarg na budowę ronda oraz chodnika na odcinku od ul. Kisielewskiego do cmentarza w Jabłonnie wygrała firma Skanska S.A. Zgodnie z umową zawartą z powiatem mają na wykonanie prac kilka tygodni, więc zgodnie z harmonogramem zakończą prace przed końcem wakacji. To doskonała wiadomość dla uczniów powstającej przy tym skrzyżowaniu szkoły i ich rodziców.

Na 7 tygodni trwania prac w okolicach skrzyżowania został wprowadzony ruch wahadłowy.

Prace będą prowadzone pod ruchem, więc kierowcy nie muszą się niepokoić, że skrzyżowanie będzie nieprzejezdne. Nie uda się jednak prowadzić prac budowlanych całkowicie bez utrudnień. Od dziś przez najbliższe 7 tygodni na odcinku około 150 metrów obejmującym również skrzyżowanie obowiązywać będzie ruch wahadłowy. Ponadto zamknięty dla ruchu został odcinek ulicy Kisielewskiego od Polnej do skrzyżowania. Objazd prowadzi ul. Polną lub Osiedlową.

W związku z przebudową skrzyżowania zamknięty dla ruchu został odcinek ul. Kisielewskiego od ul. Polnej do skrzyżowania. Objazd jest poprowadzony ul. Polną w kierunku centrum Chotomowa i Osiedlową w kierunku Jabłonny.

Jednocześnie z budową ronda rozpoczęły się prace przy budowie ciągu pieszo-jezdnego. Wykonawca zaczął wytyczać już ślad chodnika. Przez najbliższe dwa tygodnie prowadzone będą prace przy budowie oświetlenia, po zakończeniu których wykonana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa aż do cmentarza w Jabłonnie.

Jednocześnie z budową ronda zbudowany zostanie chodnik od skrzyżowania do cmentarza w Jabłonnie.

Wszelkie uwagi i opinie odnośnie inwestycji można zgłaszać do Jarosława Godlewskiego - kierownika robót, który cały czas jest obecny na budowie, Zbigniewa Skirzyńskiego – inspektora nadzoru zatrudnionego przez powiat lub do wydziału inwestycji i drogownictwa starostwa pod numerem tel. 22 7640 562.

Gdy formalności się skończyły, obecni przy wprowadzeniu na budowę radni gminy Jabłonna wspólnie ze starostą Janem Grabcem i szefem powiatowych inwestycji dokonali wizji lokalnej terenu wzdłuż powiatowej drogi od szkoły w stronę centrum Chotomowa. Zaledwie kilka tygodni temu Zbigniew Garbaczewski i Mariusz Grzybek wraz przedstawicielką rady rodziców chotomowskiej podstawówki Anetą Mrozek złożyli na ręce starosty prośbę o wybudowanie ciągu pieszego również po tej stronie ul. Partyzantów, po której powstaje Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowe. Chodnik miałby połączyć szkołę z centrum miejscowości. – Zarząd powiatu zajął się już tą sprawą. Obecnie badamy lokalne uwarunkowania. Konieczne będzie wykonanie koncepcji tej inwestycji, ponieważ na tym odcinku drogi występują kolizje z mediami. Niezbędne będą zapewne również wywłaszczenia. Decyzja o przeprowadzeniu inwestycji zapadnie, kiedy zarząd otrzyma te dane. – zapewnił Jan Grabiec.

Starosta i radni gminy Jabłonna dokonali wizji w terenie, dotyczącej wniosku o budowę brakującego odcinka chodnika od szkoły do centrum Chotomowa po tej stronie drogi, po której powstaje CEKS,


Skanska S.A. ruszyła z pracami budowlanymi pełną parą. Kierownik budowy zapewnił, że roboty będą prowadzone przez sześć dni w tygodniu. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę i wyrozumiałość. Warto pamiętać, że chwilowe utrudnienia zaowocują podniesieniem bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców powiatu.