25 października 2013
Przebudowa zwykłego skrzyżowania ul. Cynkowej z Al. Legionów, na skrzyżowanie z ruchem okrężnym, w ciągu drogi powiatowej Nr 1823W w Legionowie


Inwestycja Powiatu Legionowskiego

Tytuł: Przebudowa zwykłego skrzyżowania ul. Cynkowej z Al. Legionów, na skrzyżowanie z ruchem okrężnym, w ciągu drogi powiatowej Nr 1823W w Legionowie
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 826 503,05 zł
Firma: Skanska S.A., 01-518 Warszawa, ul. gen. J. Zajączka 9
Daty: Rozpoczęcia: 22.07.2013
Zakończenia: 25.10.2013
Opis: Zakres robót:

- przebudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym,
- poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników poprzez zastosowanie azyli na przejściach dla pieszych,
- wykonanie nawierzchni i konstrukcji drogi do KR3,
- wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej,
- wykonanie krawężników i obrzeży,
- wykonanie nasypów pod tereny zielone płaskie,
- zagospodarowanie terenów zielenią w postaci trawników,
- wykonanie rowów rozsączająco – odporowujących.

PRZED
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2013/Rondo_Cynkowa/przed{/gallery}

W TRAKCIE

{gallery sortorder=asc}powiat2/pliki/inwestycje/2013/Rondo_Cynkowa/w_trakcie{/gallery}

PO

{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2013/Rondo_Cynkowa/po{/gallery}