12 stycznia 2015
Starosta skonsultował DK61

Starosta Jan Grabiec w imieniu samorządu powiatowego złożył w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wniosek dotyczący pilnej potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 61 na odcinku z ul. Zegrzyńskiej w Legionowie. Każdy mieszkaniec może również zgłosić swoje uwagi.

 

 

Trwają ogłoszone przez ministerstwo konsultacje dotyczące  Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 wraz z załączoną listą drogowych przedsięwzięć priorytetowych, które mogą zostać zrealizowane przy udziale finansowych środków rządowych. Niestety dokument ten nie uwzględnia konieczności przebudowy najbardziej nas interesującej drogi krajowej nr 61 na odcinku ul. Zegrzyńskiej w Legionowie. Na ostateczną decyzję ministerstwa będzie miał wpływ wynik obecnych konsultacji – uwagi mieszkańców mogą spowodować umieszczenie modernizacji legionowskiego odcinka DK61 na liście inwestycji przewidzianych do realizacji w najbliższym czasie. Im więcej wpłynie wniosków skierowanych do ministerstwa, tym większa szansa na to, że z ul. Zegrzyńskiej w Legionowie znikną uciążliwe dla mieszkańców i przejeżdżających tą trasą osób korki.
Na facebookowej stronie https://www.facebook.com/pages/STOP-korkom-na-DK61/664783486966260?ref=tn_tnmn można znaleźć instrukcję wraz z potrzebnymi linkami umożliwiającą w krótkim czasie wzięcie udziału w ministerialnych konsultacjach. Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy chcą się przyczynić do likwidacji korków z drogi krajowej nr 61 na legionowskim odcinku.