2 listopada 2015
VII Powiatowy Zjazd Sołtysów

VII Powiatowy Zjazd Sołtysów
autor: Powiat Legionowski 2 październik 2015
Pieniądze na rozwój wsi - Sołtysi z powiatu legionowskiego już siódmy raz spotkali się, by uaktualnić swoją wiedzę o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój ich miejscowości.