22 marca 2016
Powiat ma nową Strategię

Powiat ma nową Strategię
autor: Powiat Legionowski - luty 2016
Strategia Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025 została jednogłośnie przyjęta na ostatniej sesji Rady Powiatu. Jednym z jej głównych założeń jest współdziałanie z innymi podmiotami, zwłaszcza z samorządami gminnymi, dla osiągnięcia wyznaczonych celów.