22 marca 2016
Książka o mieszkańcach DPS Kombatant w Legionowie

Książka o mieszkańcach DPS Kombatant w Legionowie
autor: Powiat Legionowski - marzec 2016
Wspomnienia mieszkańców DPS Kombatant są tematem najnowszego wydawnictwa Powiatowej Instytucji Kultury.