21 kwietnia 2016
Szkoły na giełdzie

Szkoły na giełdzie
autor: Powiat Legionowski - kwiecień 2016
Jak co roku zachęcaliśmy młodzież do kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. W wyborze najlepszej szkoły dla osób, które jeszcze nie były zdecydowane co do dalszej ścieżki edukacyjnej i dla ich rodziców pomocne są organizowane od kilku lat targi. 8 kwietnia absolwenci gimnazjów mogli zapoznać się z ciekawą ofertą edukacyjną w naszym powiecie podczas Powiatowej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych.