29 czerwca 2016
Rekordowy rok powiatu

Rekordowy rok powiatu
autor: Powiat Legionowski - czerwiec 2016
Na czerwcowej sesji Rady Powiatu w Legionowie Zarząd otrzymał decyzją radnych absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku. Budżet był rekordowy zarówno pod względem wysokości, wielkości nakładów inwestycyjnych, jak i ilości środków, pozyskanych przez Powiat Legionowski ze źródeł zewnętrznych.