1 lipca 2016
Powiatowy CIS najlepszy na Mazowszu

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zdobyło 1. miejsce w konkursie „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”, którego celem było wyróżnienie najlepiej funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu.      

 

Starosta Robert Wróbel i kierownik Powiatowego Centrum Integracji Społecznej Dorota Wróbel-Górecka podczas gali wręczenia wyróżnień

 

O zwycięstwie zadecydowały zalety powiatowego projektu: podmiotowość, czyli dobra współpraca wewnątrz organizacji oraz widoczność, czyli rozpoznawalność w środowisku lokalnym. Wśród dziesięciu podmiotów zgłoszonych do organizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej konkursu powiatowy CIS jako jedyny uzyskał maksymalną liczbę punktów.

Zwycięstwo w konkursie to nie tylko prestiż. CIS wywalczył również wymierne korzyści – nagrodą jest m.in. możliwość promowania na stronie www, w publikacjach i na imprezach organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz prawo do firmowania swoich działań znakiem jakości ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016”.

Nie byłoby sukcesów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej, gdyby projekt wyglądał ładnie tylko na papierze. Warto tu przypomnieć, że do jego utworzenia przyczyniło się szereg instytucji, które wspólnie projekt przygotowały i działały w partnerstwie: Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja", Powiat Legionowski, Powiatowy Urząd Pracy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie. Twórcy CIS nie odmawiają mu wsparcia również teraz, po zakończeniu projektu. Tymczasem CIS działa skutecznie i wykonuje zadania, do których został powołany. A najważniejszym z nich jest pomoc osobom bezrobotnym w trwałym powrocie na rynek pracy. Powiatowy CIS pomaga wielowymiarowo – często osobie od lat poszukującej pracy trzeba pozwolić uwierzyć we własne siły; pokazać, że wytrwałe dążenie procentuje; udowodnić, że w społeczności lokalnej można liczyć na wsparcie.

Dzięki konsekwencji w działaniu CIS pozyskuje do współpracy pracodawców, którzy postanowili zatrudnić osoby uczestniczące w powiatowym projekcie. Jednym z takich szefów firm jest właściciel Chemko Przemysław Zawistowski. - W procesie powrotu do aktywności zawodowej istotne jest, jakich ludzi spotka na swojej drodze osoba powracająca na rynek pracy, jaki przykład dadzą swojemu nowemu koledze współpracownicy i kierownicy. Centrum pod dyrekcją Doroty Wróbel-Góreckiej spełnia znakomicie swoje zadanie w tym zakresie, mi pozostaje tylko trzymać poziom. - mówi.

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej nawiązało współpracę z innymi lokalnymi instytucjami społecznymi, co zaowocowało otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację wspólnego projektu „Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016" w wysokości ok. 90 tys. zł. Projekt ruszył w czerwcu i potrwa do grudnia 2016 r.

{youtube}OWgJjcGZegw{/youtube}