26 września 2017
X jubileuszowy Piknik Rodzin Zastępczych

X jubileuszowy Piknik Rodzin Zastępczych
autor: Powiat Legionowski - 16 września 2017
Około 300 dzieci wychowuje się w Powiecie Legionowskim w ponad 120 rodzinach zastępczych. Zarówno tych spokrewnionych z dziećmi, rodzinach niezawodowych, jak i zawodowych. Istotą rodzicielstwa zastępczego jest stworzenie dzieciom domu, a tym samym właściwych warunków do ich rozwoju. Staramy się wspierać rodziców zastępczych organizując spotkania, na których mogą wymieniać się doświadczeniami. Jednym z nich jest doroczny piknik, który w tym roku odbył się w Jabłonnie już po raz dziesiąty.