10 listopada 2017
Projektujemy wydłużenie lewoskrętu

Do skrzyżowania z ulicą Norwida ma zostać wydłużony pas dla skręcających w lewo z ulicy Sobieskiego w ulicę Warszawską w Legionowie. Powiat rozstrzygnął przetarg na projekt przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z ulicą powiatową.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców Powiat Legionowski systematycznie analizuje sytuacje i reaguje na potrzeby lokalnych społeczności. Nie inaczej dzieje się kwestii utrzymania czy przebudowy powiatowych dróg. Wybudowane kilka lat temu przez GDDKiA skrzyżowanie ul. Sobieskiego z ul. Warszawską, nie spełnia już oczekiwań zmotoryzowanych. Duże natężenie ruchu sprawia, że jego przepustowość, nie jest tak duża jakby chcieli tego kierowcy. Zwłaszcza w czasie komunikacyjnych szczytów, samochody skręcające w lewo, które nie zmieściły się na swoim pasie, oczekując na zielone światło, blokują przejazd autom skręcającym w prawo.  Wydłużenie pasa do skrętu w lewo powinno tą sytuację poprawić.

Dlatego też  w przetargu wyłoniono wykonawcę, który w ciągu 20 tygodni od podpisania umowy, opracuje dokumentację projektową przebudowy wspomnianego skrzyżowania. Wartość oferty to blisko 39 tys. złotych.  Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu i wydaniu przez wojewodę mazowieckiego pozwolenia na budowę, powiat będzie mógł zabezpieczyć odpowiednie środki i przystąpić do realizacji inwestycji.

 


Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania, to początek prac nad oczekiwaną przez mieszkańców
inwestycją