19 grudnia 2017
Projekt DK 61 skrojony na miarę potrzeb mieszkańców

O potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, dotyczących planowanej przebudowy drogi krajowej nr 61 na odcinku od wiaduktu w Legionowie do skrzyżowania z ul. Wolską w Michałowie-Reginowie, rozmawiał starosta Robert Wróbel z wykonawcą tej inwestycji.

 

Starosta Robert Wróbel chce mieć pewność, że oczekiwania i potrzeby mieszkańców powiatu zostaną uwzględnione przy przebudowie DK 61

Podczas spotkania, które odbyło się 5 grudnia br., starosta Robert Wróbel oraz naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego Paweł Zając zapoznali się z przygotowanymi rozwiązaniami projektowymi oraz przekazali dyrektorowi kontraktu z firmy SKANSKA SA, która jest wykonawcą inwestycji w formule „zaprojektuj i zbuduj”, sugestie dotyczące oczekiwań mieszkańców w związku z planowaną przebudową. Omówiono plany projektowe dotyczące zarówno połączeń lokalnego układu drogowego z DK61, jak i te związane z zabezpieczeniem interesów mieszkańców powiatu w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności inwestycji. Poruszono m. in. kwestie dotyczące rozwiązań, jakie zostaną zastosowane na skrzyżowaniu DK 61 z ul. Strużańską.

Pierwsze prace przygotowawcze, polegające na wycince drzew, już trwają. Wiosną przyszłego roku rozpocznie się usuwanie kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną. Rozpoczęcie samej przebudowy planowane jest na drugą połowę 2018 r., a jej zakończenie na drugą połowę 2020 r.

Przebudowa, której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji na terenie powiatu. Przygotowywany projekt zakłada przebudowę drogi na blisko dwukilometrowym odcinku o przekroju dwujezdniowym (obie jezdnie będą dwupasmowe) wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Każdy z pasów jezdni będzie miał szerokość 3,5 m, a wydzielone pasy do skrętów – 3 m. Całkowity koszt inwestycji to ponad 45 mln zł.