14 lutego 2018
Przeprawa w Łajskach gotowa

Zakończyła się przebudowa mostu na Kanale Bródnowskim w Łajskach. Powiat Legionowski zrealizował tę inwestycję za 1.2 mln złotych.                                                        

Symboliczne otwarcie mostu, z udziałem starosty Roberta Wróbla, wójta gminy Wieliszew Pawła Kownackiego i zaproszonych gości, odbyło się 13 lutego br.

Zwężona jezdnia, brak chodnika oraz zły stan techniczny starej przeprawy wymagały podjęcia działań, mających na celu zbudowanie nowego mostu o normatywnej szerokości i przekroju. Latem ubiegłego roku Powiat Legionowski wprowadził na budowę wykonawcę. Prace polegały na rozbiórce istniejącego przepustu, wraz z infrastrukturą elektryczną i gazową, oraz budowie nowego mostu o długości 14,5 m wraz z jezdnią i chodnikiem. Inwestycję wyposażono w nowe instalacje - elektryczną i gazową. Na czas robót dojazd z ul. Sikorskiego do ul. Kolejowej w Łajskach był zamknięty. Obecnie cała ulica Sikorskiego jest ponownie przejezdna. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln złotych, z których 521,6 tys. zł pozyskano z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Reszta to wkład własny Powiatu Legionowskiego. Dodatkowo Gmina Wieliszew sfinansowała stworzenie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

 

mostek        

W przecinaniu wstęgi uczestniczyli (od lewej): dyrektor ds. produkcji WPM Mosty Rafał Gorczyca, radny Rady Powiatu Janusz Kubicki, członek zarządu Powiatu Michał Kobrzyński, kierownik robót WPM Mosty Witold Kamelski, starosta Robert Wróbel, wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki, przewodniczący Rady gminy Wieliszew Marcin Fabisiak, członek zarządu Powiatu Grzegorz Kubalski, radny Rady Powiatu Stanisław Kraszewski, wicestarosta Jerzy Zaborowski, główny specjalista w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Sławomir Prus, zastępca wójta gminy Wieliszew Zenon Popławski oraz radny Rady Powiatu Marek Mazur