9 marca 2018
Będzie dalsza rozbudowa szkoły specjalnej

Powiat Legionowski ogłosił przetarg, w wyniku którego wyłoniona zostanie firma odpowiedzialna za przeprowadzenie rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Na ten cel Powiat przeznaczy blisko 6 mln złotych, z czego ok. 3 mln w 2018 r. 

Rozbudowa będzie kolejną inwestycją realizowaną na terenie PZSiPS. Wiosną 2016 r. zakończyły się prace związane z budową nowego skrzydła placówki i termomodernizacją istniejącego budynku szkoły. Teraz powstanie dwupiętrowe skrzydło budynku.

rozbudowa

Budynek szkoły przy ul. Jagiellońskiej 69 zostanie rozbudowany, a nowy kompleks utworzy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego wejdą przedszkole, szkoła, ośrodek wczesnego wspierania rozwoju dzieci oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Rozbudowa pociągnie za sobą reorganizację lokalową w budynku. Na parter nowego obiektu przeniesie się przedszkole przeznaczone dla dzieci o różnym stopniu upośledzenia, a dobudowana dwa lata temu część z salami do zajęć twórczych i ćwiczeń posłuży uczniom szkoły. Pierwsze piętro zajmie ośrodek wczesnego wspierania rozwoju dzieci z salami do ćwiczeń i gabinetami terapeutycznymi, a na drugim poziomie nowe gabinety terapeutyczne oraz pokoje administracyjne zajmie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Wszystkie sanitariaty i szatnie w planowanym obiekcie dostosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W piwnicach znajdą się pomieszczenia techniczne. Do każdej części prowadzić będą niezależne wejścia, a wszystkie zespoły pomieszczeń połączy wewnętrznym układem komunikacyjnym.

Teren wokół nowego budynku zostanie zagospodarowany. Powstanie plac zabaw, ogród sensoryczny oraz boisko, które zapewnią podopiecznym placówki bezpieczną i ciekawą aktywność na świeżym powietrzu. Zaplanowano także miejsca parkingowe. Prace mają zostać rozłożone na 2 lata.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinny ruszyć późną wiosną br. Nowopowstały kompleks będzie tworzył Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, służące wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu całego powiatu.