Trwa budowa Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka
8 czerwca 2018
Trwa budowa Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka

Drugi tydzień trwają prace przy budowie Powiatowego Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

To jedna z największych inwestycji Powiatu, a jednocześnie kontynuacja działań mających na celu poprawienie funkcjonalności obiektu, zagwarantowanie uczniom komfortu i bezpieczeństwa oraz zapewniających efektywną realizację programów edukacyjnych i terapeutycznych na najwyższym poziomie.

Początek szkolnictwa specjalnego w Legionowie przypada na lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku, ale dopiero w 1993 roku Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych zalazł swoje miejsce w budynku przy Jagiellońskiej 69, który zaprojektowano z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Wcześniej szkoła, nie posiadając własnej siedziby, korzystała z sal dostępnych w innych placówkach. Uniemożliwiało to skuteczną realizację jej zadań z wielu powodów, z których podstawowym był niewystarczający metraż. Powiat Legionowski, który jest organem zarządzającym dla PZSiPS w Legionowie od 1 września 2002 roku, sukcesywnie odpowiada na pojawiające się potrzeby placówki.
Obecnie w budynku PZSiPS działają przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy.

Inwestycja na lata
Kluczowe dla szkoły inwestycje zaczęto realizować od 2014 roku. Plan rozbudowy i modernizacji PZSiPS to ogromne przedsięwzięcie, które podzielono na trzy etapy. Pierwszy zakończono w 2016 roku.

W maju 2015 r. rozpoczęto prace w ramach pierwszego etapu. Ich zakres obejmował rozbudowę istniejącego budynku szkoły o łącznik korytarzowy, cztery pomieszczenia dydaktyczne (obecnie są to sale przedszkolne do prowadzenia specjalistycznych terapii), dwie wentylatornie, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i sanitariaty. Powierzchnia uzyskana dzięki rozbudowie to łącznie ok. 600 m2. Ponadto przeprowadzono również termomodernizację istniejącego budynku wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym. Wymieniona została stolarka okienna i ślusarka drzwiowa, a zawory grzejnikowe zmieniono na termostatyczne. Wykonano docieplenie ścian wraz z elewacją z tynku silikatowego i płytek klinkierowych oraz cokołu. Docieplono dach sali gimnastycznej i wykonano nowe obróbki blacharskie. Przebudowano zewnętrzne schody ewakuacyjne, a od frontu pojawiły się wiaty na wózki. Istniejący budynek szkoły został także dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Dodatkowo powstały nowe miejsca parkingowe oraz plac zabaw przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych.

Wartość prac zrealizowanych w pierwszym etapie to ok. 5 mln zł. Dodatkowo w lutym 2016 r. za kwotę 67.000 zł przeprowadzono remont sali gimnastycznej, zaplecza sportowego i szatni z likwidacją boksów szatniowych i montażem szafek ubraniowych dla dzieci.

Unikatowy projekt
Powiat Legionowski jest w trakcie realizacji drugiego etapu prac w PZSiPS, w ramach którego dobuduje do budynku szkoły dwupiętrowe skrzydło o powierzchni 1140 m². Inwestycja pociągnie za sobą reorganizację lokalową w placówce. Na parter nowego obiektu przeniesie się przedszkole przeznaczone dla dzieci o różnym stopniu upośledzenia, a dobudowana dwa lata temu część z salami do zajęć twórczych i ćwiczeń posłuży uczniom szkoły. Pierwsze piętro zajmie ośrodek wczesnego wspierania rozwoju dzieci z salami do ćwiczeń i gabinetami terapeutycznymi, a na drugim poziomie nowe gabinety terapeutyczne oraz pokoje administracyjne zajmie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Wszystkie sanitariaty i szatnie w planowanym obiekcie dostosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W piwnicach znajdą się pomieszczenia techniczne. Do każdej części prowadzić będą niezależne wejścia, a wszystkie zespoły pomieszczeń połączy wewnętrzny układ komunikacyjny. Na zewnątrz zaplanowano miejsca parkingowe. W dalszej perspektywie powstaną ogród sensoryczny oraz boisko, które zapewnią podopiecznym placówki bezpieczną i ciekawą aktywność na świeżym powietrzu.

Prace nad drugim etapem zostały rozłożone na 2 lata. Nowo powstały kompleks będzie tworzył Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego wejdą przedszkole, szkoła, ośrodek wczesnego wspierania rozwoju dzieci oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W tym roku na realizację zadania przeznaczono 2 800 000 zł, a blisko drugie tyle zaplanowano w roku następnym.

Inwestycje od czterech lat realizowane w PZSiPS mają na celu nie tylko stworzenie miejsca, gdzie niepełnosprawne dzieci i młodzież będą mogły uczyć się w komfortowych warunkach oraz objęte zostaną nowoczesnymi formami terapii. Docelowo chodzi o skupienie pod jednym adresem podmiotów, których udział jest niezbędny w procesie diagnostyki, edukacji i terapii. To podopiecznym zapewni zintegrowaną i kompleksową opiekę na najwyższym poziomie oraz wyróżni to miejsce na mapie kraju, a być może i kontynentu.