Akcja rekrutacja
26 kwietnia 2023
Akcja rekrutacja

15 maja startuje rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/24. Tak jak w latach ubiegłych będzie prowadzona elektronicznie.

Od 29 kwietnia br. kandydaci do szkół ponadpodstawowych będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem warszawa.edu.com.pl, a od 15 maja br. będą mogli założyć konto w systemie i wypełnić wniosek. Szkoły ponadpodstawowe powiatu legionowskiego, powiatów okołowarszawskich i miasta stołecznego Warszawa biorą udział we wspólnej rekrutacji, korzystając z tej samej bazy szkół. Kandydaci mogą aplikować do dowolnej liczby szkół a w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów, z tym że listę wybranych oddziałów w szkołach powinni ułożyć w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Dokumenty uczeń składa tylko w szkole pierwszego wyboru.

W procesie rekrutacji punktacja w każdej szkole jest taka sama, a o przyjęciu decyduje suma punktów. Proces rekrutacji zasadniczej  potrwa do 27 lipca br., a rekrutacji uzupełniającej od 31 lipca do 11 sierpnia br.

Szczegółowe terminy i informacje dotyczące kolejnych etapów działania kandydata do szkoły ponadpodstawowej można znaleźć w HARMONOGRAMIE DZIAŁAŃ UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ dostępnym tutaj i tutaj

Adres strony naboru dla kandydata: warszawa.edu.com.pl

Z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski można zapoznać się nie tylko w systemie elektronicznym, ale także bezpośrednio na stronach internetowych placówek:

• Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – www.lokonopnicka.pl

• Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – www.lostanislawow.legionowski.pl

• Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – www.pzsplegionowo.pl

• Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – www.pzspserock.pl