Autobusy pod lupą
23 listopada 2023
Autobusy pod lupą

22 listopada z inicjatywy starosty legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie pierwsze spotkanie robocze na temat poprawy efektywności funkcjonowania transportu publicznego w powiecie legionowskim. Poza przedstawicielami wszystkich gmin z terenu powiatu, zajmującymi się tematyką publicznego transportu zbiorowego, uczestniczyli w nim także prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski oraz zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Marek Bąbolski. Z udziałem eksperta z zewnątrz omówiono zasoby publicznego transportu zbiorowego w powiecie, a także możliwości jego organizacji pod jednym szyldem. Wnioski ze spotkania stanowić będą punkt wyjściowy do dalszych analiz, które również w trybie roboczym omawiane będą na kolejnych, cyklicznych spotkaniach.