Budowa szpitala rozpoczęta
10 października 2019
Budowa szpitala rozpoczęta

Uroczyste wprowadzenie wykonawcy na teren budowy szpitala w Legionowie, w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, odbyło się 9 października. Zgodnie z harmonogramem prace budowlane potrwają do końca 2021 roku.

To przełomowy moment zarówno dla realizacji tej inwestycji, jak i historii powiatu legionowskiego. To, co od lat było marzeniem mieszkańców, właśnie staje się rzeczywistością. Podczas spotkania na placu budowy szef resortu obrony narodowej po raz kolejny podkreślił, że szpital w Legionowie będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców regionu. - Dyżur w szpitalu pełniony będzie przez lekarzy 24 godziny na dobę, a więc każdy potrzebujący pomocy lekarskiej taką pomoc otrzyma – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Wykonawcą robót, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, jest konsorcjum firm Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa (lider konsorcjum) i Ed. Zueblin AG ze Stuttgartu (partner konsorcjum). Wartość kontraktu opiewa na kwotę ponad 83 mln zł. Konsorcjum zrealizuje inwestycję w ciągu 27 miesięcy od dnia wejścia na plac budowy, zaś już wzniesiony gmach szpitala obejmie 5-letnią gwarancją. Prace budowlane rozpoczęto od rozbiórki starych budynków i przygotowania terenu pod budowę. 

Zgodnie z harmonogramem szpital przyjmie pierwszych pacjentów w drugim kwartale 2022 roku. Podstawowym źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki resortu obrony narodowej. Szacunkowy całkowity koszt inwestycji to ponad 160 mln zł.                                        

Szpital, który będzie filią Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, powstaje na działce sąsiadującej z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ w Legionowie. Budynek, połączony z przychodnią łącznikiem, będzie miał pięć kondygnacji naziemnych i podziemny parking. Zadecydowano o powstaniu w nowym szpitalu następujących klinik WIM: kardiologii z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, okulistyki, chirurgii, ginekologii, intensywnej opieki medycznej oraz centralnego bloku operacyjnego. W strukturze szpitala została zaplanowana izba przyjęć z 8-łóżkowym interdyscyplinarnym oddziałem obserwacyjnym, przeznaczonym dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami. Powstaną także pracownie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, w tym dedykowane szeroko rozumianej profilaktyce najczęściej występujących populacyjnie chorób nowotworowych. Zgodnie z najnowszymi trendami, dotyczącymi sposobu i warunków prowadzenia nowoczesnej, profesjonalnej opieki szpitalnej, aż 30% łóżek szpitalnych będzie miało charakter stanowisk terapii intensywnej. Szpital zostanie wyposażony nie tylko w nowoczesny sprzęt i rozwiązania budowlano-użytkowe, ale także wyszkolony personel, stosujący sprawdzone procedury medyczne, organizacyjne i zarządcze. Będzie przygotowany do hospitalizacji 90 pacjentów, a zatrudnienie w nim znajdzie ok. 250 osób.

Kolejny etap w realizacji inwestycji związanej z budową szpitala w Legionowie stał się faktem. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy i rozpoczął już prace. Na zdjęciu (od lewej): kierownik budowy Piotr Ciepłuch, członek zarządu Strabag sp. z o.o. Wojciech Trojanowski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr. hab. Grzegorz Gielerak