Budżet jednogłośnie
21 grudnia 2021
Budżet jednogłośnie

Na grudniowej sesji Rada Powiatu w Legionowie uchwaliła przyszłoroczny budżet. Wartość zaplanowanych w nim wydatków to blisko 156 mln złotych, czyli o ponad 20 mln więcej niż w projekcie budżetu na rok bieżący. Po raz pierwszy w historii powiatu radni uchwałę budżetową przyjęli jednogłośnie.

Główne założenia dotyczące przyszłorocznego budżetu obejmują zapewnienie dostępności do usług publicznych przy jednoczesnym zachowaniu jakości realizowanych zadań, realizację działań prorozwojowych mających wpływ na życie mieszkańców, rozwój infrastruktury drogowej, oświatowej i kulturalnej przy utrzymaniu wysokiego udziału środków zewnętrznych oraz zarządzanie finansami powiatu z zachowaniem wskaźników finansowych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej.  

Wydatki na oświatę opiewają na kwotę prawie 46 mln zł, to o ponad 9 mln więcej niż planowano w roku 2021. Na ochronę zdrowia, pomoc, politykę społeczną i rodzinę Powiat Legionowski planuje wydać ponad 28 mln zł. Na transport i łączność przewidziano prawie 30 mln złotych, wydatki z zakresu bezpieczeństwa to ponad 6 mln zł, a na te związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego przewidziano blisko 2 mln złotych.

Na wydatki majątkowe, w tym inwestycje drogowe i kubaturowe we wszystkich gminach, w 2022 roku zaplanowano ponad 36 mln zł. W tej kwocie uwzględniono między innymi wydatki związane z rozpoczęciem budowy siedziby dla Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym (gmina Nieporęt), koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury, koszty przebudowy drogi powiatowej nr 1820W (ul. Partyzantów) w gminie Jabłonna, przebudowy drogi nr 1822W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 632 do skrzyżowania z ul. Przedpełskiego (gmina Wieliszew), koszty rozbudowy drogi nr 1801W Stanisławowo – Zabłocie (gmina Serock) oraz koszty przebudowy legionowskiego skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Słowackiego, na którym powstanie rondo.

 

Fot. Freepik.com