Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim
5 lutego 2024
Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim

Powiat Legionowski otrzymał znaczące dofinansowanie od Centrum Projektów Polska Cyfrowa na rzecz projektu "Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim". Kwota w wysokości 842 399,77 zł, otwiera nowe perspektywy dla wdrażania zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Wraz z wkładem własnym w wysokości 197 600,23 zł, łączna wartość projektu wynosi 1 040 000,00 zł.

Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Legionowskim to inicjatywa mająca na celu zabezpieczenie w ciągu dwóch najbliższych lat infrastruktury teleinformatycznej Powiatu Legionowskiego przed coraz bardziej zaawansowanymi zagrożeniami cybernetycznymi. Otrzymane dofinansowanie stanowi kluczowy krok w kierunku utworzenia nowoczesnego, odpornego systemu cyberbezpieczeństwa, dostosowanego do aktualnych i przyszłych wyzwań.

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa gwarantuje ochronę danych osobowych mieszkańców. Dzięki temu każdy obywatel Powiatu Legionowskiego może być pewien, że informacje o nim sąbezpieczne i poufne, co wpływa na wzrost zaufania do funkcjonowania samorządowych instytucji. Wspólnie tworzymy bezpieczne środowisko teleinformatyczne dla samorządu i społeczności lokalnej.

Projekt "Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim" jest współfinansowany w ramach Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczenstwa w ramach Programu Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC).