Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
6 kwietnia 2023
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Ruszyły pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Wnioski można składać do 10 maja br.

Nabór wniosków dotyczy jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. W jego ramach możliwe będzie uzyskanie dofinansowania jedynie na zakup nowego średniego albo ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem.

Szczegóły pod poniższym linkiem:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-4-dostosowanie-do-zmian-klimatu-typ-projektow-sprzet-i-infrastruktura-do-celow-zarzadzania-kleskami-i-katastrofami-nr-fema-02-04-ip-01-002-23/