Sportowiec Roku 2021
14 lipca 2022
Sportowiec Roku 2021

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego roku 2021. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lipca. Po ustaleniu listy kandydatów głosowanie będzie trwało do 31 sierpnia. Pod materiałem zamieszczamy: regulamin, formularz zgłoszenia kandydatury sportowca oraz kupon do głosowania.

W powiecie legionowskim mieszka i trenuje wielu zawodników odnoszących sukcesy w różnych dyscyplinach sportu, również na arenie międzynarodowej. Są to osoby, które swoim zaangażowaniem i wzorową postawą zasługują na wyróżnienie. Warto bowiem promować i doceniać ich wkład w rozwój sportu w powiecie legionowskim oraz reprezentowanie naszego regionu w kraju i za granicą. Dlatego też Starostwa Legionowski ponownie ogłosił plebiscyt na Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego w roku 2021.
Pierwszym etapem konkursu jest zebranie kandydatur do listy Nominowanych Sportowców, spośród których, drogą publicznego głosowania, wybrany zostanie Sportowiec Roku. Zachęcamy więc do zgłaszania kandydatów, którzy zasługują na taki tytuł.
Zgłoszenia można dokonać dostarczając oryginał do Starostwa Powiatowego w Legionowie osobiście albo nadsyłając wypełniony formularz pocztą tradycyjną lub mailowo na adres g.ostaszewska@powiat-legionowski.pl. Przed nadesłaniem zgłoszenia prosimy także o zapoznanie się z załączonym regulaminem. Kandydatury zbieramy do 20 lipca br.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Kupon do głosowania

Kupon do głosowania x 4