Gotowi na nowy rok szkolny
4 września 2023
Gotowi na nowy rok szkolny

Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego trwały w szkołach, dla których Powiat Legionowski jest organem prowadzącym, przez całe wakacje. Sprawdzamy, jak wyglądały.

Zanim rozlegnie się pierwszy wrześniowy dzwonek, jest naprawdę wiele do zrobienia. Najważniejsza co roku jest rekrutacja do klas pierwszych i jej sprawne przeprowadzenie. Ponadto szkolne wnętrza ulegają remontom i odświeżaniu, a wyposażenie oraz sprzęt są uzupełniane. Nie mniej ważne są sprawy kadrowe, związane z zawieraniem i przedłużaniem umów z nauczycielami, aby ich liczbę dostosować do potrzeb i liczby oddziałów.  Warto wspomnieć też o rozpoczęciu nowego roku szkolnego przez społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w nowym budynku.

Szkoły z powodzeniem

11 sierpnia zakończyła się przeprowadzana, podobnie jak w latach ubiegłych, elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Szkoły prowadzone przez Powiat Legionowski także w tym roku cieszyły się dużą popularnością. Prym wiodło Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie, gdzie chętnych było prawie dwa razy więcej niż miejsc. Po pierwszej turze naboru liczbę miejsc w oddziałach zwiększono tu do 34 osób. Ostatecznie utworzono dziewięć klas pierwszych (o profilu politechnicznym, dziennikarskim, biologiczno-chemicznym, lingwistycznym, ekonomicznym, humanistyczno-społecznym, psychologicznym, społeczno-ekonomicznym oraz mistrzostwa sportowego). Najwyższe progi punkowe obowiązywały do klas o profilu politechnicznym (149,45) i biologiczno-chemicznym (148,95). W Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym zadecydowano o utworzeniu dodatkowego oddziału. Tym samym powstały cztery oddziały (dwa geogr-ang-mat, geogr-ang-wos i biol-ang), a najwyższy próg punktowy obowiązywał do klasy z rozszerzonymi biologią i językiem angielskim (123,75). W Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie również zwiększono liczbę osób w oddziale do 34. W tutejszym technikum uczniowie będą kształcić się na kierunkach technik informatyk, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Najwyższy próg punktowy obowiązywał na kierunku technik organizacji turystyki (95,25). Do tutejszej szkoły branżowej pierwszego stopnia obowiązywał próg 62,65 pkt. Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku uruchomił na rok szkolny 2023/2024 dwie klasy w ramach liceum ogólnokształcącego. W pierwszej z rozszerzonymi językiem polskim, językiem angielskim i historią obowiązywał próg 79,5 pkt. W drugiej z rozszerzonymi językiem polskim, językiem angielskim i językiem niemieckim próg punktowy ustalono na 62,2 pkt. Szkoła poprowadzi także nauczane w technikum na następujących kierunkach: technik logistyk (próg 57,2 pkt) i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w ramach szkoły branżowej pierwszego stopnia w dwóch klasach wielozawodowych.

Łącznie we wszystkich wymienionych szkołach uruchomiono 24 oddziały, w których naukę będzie pobierało 786 uczniów.

Dopięte na ostatni guzik

W czasie wakacji w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Legionowski dokonano niezbędnych napraw i modernizacji, pomalowano sale lekcyjne, korytarze, przeprowadzono prace porządkowe w budynkach oraz wokół nich. W jeszcze pachnącym nowością budynku rozpoczynają rok szkolny uczniowie LO im. S. Lema w Stanisławowie Pierwszym. Istniejąca od 4 lat szkoła właśnie doczekała się własnej siedziby.

Dyrektorzy placówek skompletowali kadrę pedagogiczną, która poprowadzi zajęcia ogólnokształcące i zawodowe w szkołach kształcących w zawodach. W roku szkolnym 2023/2024 we wszystkich omawianych szkołach będzie zatrudnionych 239 nauczycieli, a w legionowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 24 specjalistów.

Nowy rok szkolny to także kontynuacja projektów, w których biorą udział nasze szkoły. W LO im. Marii Konopnickiej będą to: Powiat Otwartych Szans, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz projekt Poznaj Polskę.
LO im. Stanisława Lema będzie kontynuowało program „Deutsch Plus” – współpraca z Goethe Institut. Uczniowie PZSP w Legionowie wezmą udział
w programach Poznaj Polskę, Kulturalna Szkoła na Mazowszu oraz Zdrowa Szkoła, natomiast PZSP w Serocku planuje udział młodzieży w stażach zagranicznych w ramach środków unijnych.

– Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować nasze szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Ciekawa oferta edukacyjna, skuteczne kształcenie na wysokim poziomie, bezpieczeństwo oraz komfort uczniów i nauczycieli to tradycyjnie nasze priorytety w tym zakresie – mówi starosta legionowski Sylwester Sokolnicki.