Ile kosztują wiosenne porządki na drogach powiatu?
15 marca 2019
Ile kosztują wiosenne porządki na drogach powiatu?

Powiat zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni zarządzanych przez siebie dróg i chodników oraz utrzymania przyległej do nich zieleni. Dba również o prawidłowe ich odwodnienie i oznakowanie zarówno pionowe, jak i poziome. W tegorocznym budżecie zaplanowano odpowiednie środki na realizację tych zadań.

Prace przeprowadzane są sukcesywnie w systemie ciągłym, w zależności od pojawiających się potrzeb, na wszystkich drogach powiatowych oraz przyległych do nich ciągach pieszych i rowerowych. Działania rozpoczęto od oczyszczania przykrawężnikowego i łatania pozimowych ubytków w jezdniach.

Na sprzątanie powiatowych dróg i poboczy przebiegających przez gminy Legionowo i Jabłonna przeznaczono ponad 105 tys. zł. Na utrzymanie czystości jezdni i zieleni przydrożnej na drogach administrowanych przez Powiat, a przebiegających przez pozostałe gminy przeznaczono kolejno: 155 tyś. zł w gminie Serock, 115 tys. zł w gminie Nieporęt i 55 tys. zł w gminie Wieliszew. Środki te wraz z zadaniem zostały przekazane do poszczególnych gmin, a ich wysokość zależy od długości dróg przebiegających przez daną gminę.

Remonty cząstkowe dróg będą kosztowały prawie 1,2 mln zł, natomiast poprawa stanu chodników około 280 tys. zł. Na utrzymanie i czyszczenie urządzeń odwadniających, czyli wpustów ulicznych, kratek ściekowych i studni chłonnych przeznaczono około 200 tys. zł.

Kolejnych 200 tys. zł. pochłonie zakup i utrzymanie oznakowania pionowego. Natomiast na malowanie pasów i oznaczeń poziomych zaplanowano 450 tys. zł. Z kolei na ścinanie poboczy i profilowanie na drogach gruntowych, którymi Powiat administruje w gminach Serock i Nieporęt przeznaczono 36 tys. zł.