Informacja o zakończeniu projektu
8 grudnia 2022
Informacja o zakończeniu projektu

Właśnie zakończyła się realizacja projektu Podnoszenie kompetencji zawodowych dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Legionowskiego. Projekt obejmował udział w studiach podyplomowych dwóch nauczycieli i dwóch dyrektorów szkół z terenu powiatu legionowskiego.

Dyrektorzy PZSP w Legionowie i PZSP w Serocku wzięli udział w studiach z zakresu zarządzania placówka oświatową poszerzając swoją wiedzę między innymi o takie zagadnienia jak prawne aspekty pracy zdalnej w szkole, efektywna komunikacja, kompetencje cyfrowe, zarządzanie jednostką, negocjacje i budowanie koalicji, mobbing-dyskryminacja-molestowanie, zarządzanie stresem i emocjami oraz finanse. 

Nauczyciele z PZSP w Serocku i PZSP w Legionowie wzięli udział w studiach przygotowujących ich do pracy z młodzieżą. Na zajęciach poruszane były takie tematy jak klimatyczne ABC – interdyscyplinarne wprowadzenie do problemu zmiany klimatu i kryzysu ekologicznego, uczenie przez eksperyment i dyskusję, praca w klasie zróżnicowanej, budowanie zaangażowania uczniów w kontekście uczenia zdalnego/hybrydowego, rozwijanie umiejętności złożonych, wybrane narzędzia do tworzenia treści cyfrowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych czy zajęcia terenowe.

Wszyscy uczestnicy ukończyli studia zgodnie z zaplanowaną ścieżką a pozyskaną wiedzą będą dzielić się nie tylko ze swoimi podopiecznymi ale również ze współpracownikami.

Studia podyplomowe prowadzone były na Wydziale Zarządzania oraz na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego w okresie marzec-listopad 2022 r. Całkowita wartość studiów podyplomowych, a co za tym idzie całego projektu wynosi 45.000 zł. Całość finansowania pochodzić będzie ze środków dotacji przekazanej przez Województwo Mazowieckie – Powiat Legionowski nie wnosi wkładu własnego.