Informacje o działaniu Biura Paszportowego
17 marca 2020
Informacje o działaniu Biura Paszportowego

Biuro Paszportowe, zlokalizowane na parterze budynku Urzędu Miasta Legionowo przy ul. Piłsudskiego 41, działa obecnie w godzinach otwarcia urzędu, tj. od 8.00 do 16.00.

Kasa w Urzędzie Miasta Legionowo działa obecnie w godzinach 8.00 – 14.00. Przypominamy, że opłaty za wydanie paszportu można dokonać również elektronicznie i na potwierdzenie jej uiszczenia przedstawić wydruk z konta zawierający klauzulę „Nie wymaga stempla dziennego ani podpisu”.

Opłaty dokonać należy na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu, NBP O/O Warszawa Nr 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000,

Gotowy dokument paszportowy będzie czekał w Biurze Paszportowym na odbiór do końca terminu ważności paszportu. Jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, nie trzeba go odbierać w określonym czasie po otrzymaniu powiadomienia – można to odłożyć do chwili, kiedy odwołane zostaną ograniczenia i zalecenia związane z epidemią koronawirusa.