Koniec remontu w "Kombatancie"
31 marca 2020
Koniec remontu w "Kombatancie"

Zakończyły się prace dostosowujące budynek DPS „Kombatant” do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Wartość inwestycji to ponad półtora miliona złotych.

Prace objęły m.in. kompleksowe ocieplenie stropodachu, wydzielenia pożarowe budynku, wymianę instalacji hydrantowej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Ta ostatnia doposażona zostanie jeszcze w oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne, dostosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Nowy wygląd zyskały klatki schodowe oraz hol. Wymieniono również drzwi oraz wyremontowano tarasy i balkony. W ramach inwestycji PEC „Legionowo” wykonał przyłącze ciepłownicze i węzeł cieplny, co umożliwiło zmianę sposobu ogrzewania z gazowego na ciepło miejskie.