Konkurs Moje wymarzone ferie - zgłoszenia
27 stycznia 2023
Konkurs Moje wymarzone ferie - zgłoszenia

Do 31 stycznia można zgłaszać prace w konkursie "Moje wymarzone ferie". Organizatorami konkursu są Powiat Legionowski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

Celem konkursu jest rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, rozbudzanie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi, możliwość zaprezentowania swoich marzeń.

W Konkursie może wziąć udział każde dziecko w wieku od 3 lat (od dnia ukończenia 3 roku życia) do lat 18 (do dnia ukończenia 18. roku życia):
1)   umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, zamieszkałe w powiecie legionowskim;
2)   zamieszkujące dom dziecka na terenie powiatu legionowskiego;
3)   będące biologicznym dzieckiem rodziny zastępczej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 3 - 6 lat,  7-12 lat, 13-18 lat. Termin składania prac upływa 31 stycznia 2023 r. o godz. 16.00.

Regulamin

Formularz zgłoszenia