Konkurs Zdrowie w Bajce - zgłoszenia
26 stycznia 2023
Konkurs Zdrowie w Bajce - zgłoszenia

Do 31 stycznia można zgłaszać udział grup szkolnych i przedszkolnych do XIV edycji konkursu Zdrowie w Bajce. Organizatorem konkursu jest Powiat Legionowski przy wsparciu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Legionowie oraz nauczycieli z Zespołu Promocji Zdrowia i Szkoły Promującej Zdrowie działających w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 w Legionowie.

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców powiatu legionowskiego na lata 2021-2025. Głównym jego celem jest udzielenie wsparcia psychiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom. Temat XIV edycji konkursu to: „GDY CI SMUTNO, GDY CI ŹLE, POWIEDZ KOMUŚ – WESPRZE CIĘ!”.

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie autorskiego scenariusza przedstawienia dotyczącego tematyki prozdrowotnej w dowolnej formie (wiersz, piosenka, teatrzyk itp., możliwe jest również połączenie tych form) oraz zaprezentowanie go w trakcie finału konkursu. W Konkursie dopuszczalny jest udział wyłącznie grupowy. W przedstawieniu może wziąć udział grupa licząca nie więcej niż 7 dzieci. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, klasa "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz klasy 1 - 3 szkół podstawowych.

Ostateczny termin zgłaszania grup – 31 stycznia 2023 r. Decyduje data wpływu zgłoszeń do organizatora. Finał konkursu odbędzie się w Legionowskim Ratuszu w dniach 13, 14, 16 marca 2023 r.

Regulamin

Karty zgłoszeń