Międzynarodowa akcja AAC "Wspólnie przełamując milczenie"
28 października 2020
Międzynarodowa akcja AAC "Wspólnie przełamując milczenie"

Międzynarodowa akcja AAC "Wspólnie przełamując milczenie" to kolejny punkt w kalendarzu wydarzeń tegorocznych IX Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Organizatorzy przez cały miesiąc zachęcali i nadal zachęcają do wzięcia aktywnego udziału w akcji.

Październik to czas międzynarodowej akcji AAC poświęcony osobom, które nie mogą mówić, a do porozumiewania wykorzystują gesty, symbole, zdjęcia itp. Od kilku lat terapeuci z Przedszkola Specjalnego w PZSiPS w Legionowie przy wsparciu organizatorów Dni Osób Niepełnosprawnych angażują mieszkańców w Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji (AAC). Zwracają uwagę społeczeństwa na tę dość liczną a cały czas niezauważalną grupę ludzi.

Tegoroczna akcja przebiega pod hasłem "Wspólnie przełamując milczenie". Organizatorzy chcą "przełamać" ciszę otaczającą naszych niemówiących przyjaciół, ale także "przełamać" milczenie związane z mówieniem o tego rodzaju niepełnosprawności. Pragną, aby przez kilka dni w roku mówiło się w Legionowie o AAC.

Ze względu na panującą obecnie pandemię akcja w tym roku przebiega zdalnie. Znając siłę nowoczesnej technologii organizatorzy wierzą, że przyniesie ona wyjątkowe korzyści. 

 

W akcji uczestniczą grupy/klasy z czterech placówek z terenu powiatu legionowskiego:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie

- Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im Janusza Korczaka w Legionowie

- Niepubliczne Przedszkole "Bąbel" w Legionowie

- Niepubliczne Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia" w Jabłonnie.

 

Akcję rozpoczęto prezentacją filmu przygotowanego przez nauczycieli Przedszkola Specjalnego w PZSiPS w Legionowie, który wprowadza uczestników w temat tegorocznej akcji i zachęca  do WSPÓLNEGO PRZEŁAMYWANIA MILCZENIA.

Organizatorzy namawiają wszystkich do pobrania i wydrukowania plakatów i opieczętowania nimi naszego powiatu.  Zachęcają do pobrania nakładki na zdjęcie profilowe opublikowanej na stronach Stowarzyszenia Mówić bez Słów, a tym samym pokazania poparcia i zaangażowania w akcję.

- Dla zaprzyjaźnionych placówek przygotowaliśmy serię filmów, na których dzieci będą poznawały nasze Przedszkole, terapeutów i przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnością, które do komunikowania się muszą wykorzystywać specjalistyczne narzędzia takie jak książki do komunikacji, tablety oraz komunikatory generujące głos. - opisuje akcję terapeutka Liliana Sadowska. - Każdy z dostarczonych filmów, zawiera także specjalne zadanie dla dzieci, które przybliży im trochę świat osób niemówiących ale także pozwoli zaangażować się w pomoc naszym wychowankom. Dzieci będą malować symbole na obrazach, przygotowywać plakaty o Przedszkolu Specjalnym, ale przede wszystkich poznając konkretne dziecko niemówiące będą próbowały zainteresować jego sytuacją osoby publiczne z naszego powiatu.  Wierzymy, że wiedza o AAC, która się chcemy dzielić, zmieni na zawsze serca naszych przyjaciół i pozwoli na to, że będą oni otwarci na potrzeby osób niemówiacych. -podkreśla pani Liliana.

Prezentacja podsumowująca przebieg akcji "Wspólnie przełamując milczenie"  będzie opublikowana na stronach organizatorów Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego oraz uczestników akcji. Na zakończenie zespoły klasowo-przedszkolne zaangażowanym w akcję otrzymają okolicznościowe dyplomy i prezenty.