25 października 2019
Modernizują „Kombatanta”

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca prowadzi prace termoizolacyjne oraz dostosowujące budynek DPS „Kombatant” do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Wartość inwestycji to 1.652.400 złotych.

Roboty obejmą m.in. kompleksowe ocieplenie stropodachu, wydzielenia pożarowe budynku, wymianę instalacji hydrantowej, wentylacyjnej, zainstalowane zostanie oświetlenie ewakuacyjne i System Sygnalizacji Pożarowej. Nowy wygląd zyskają klatki schodowe oraz hol. Do tej pory przeprowadzono prace polegające na  dociepleniu stropodachu, przygotowaniu otworów pod montaż drzwi pożarowych, wykonano instalację hydrantową, którą oddzielono od instalacji wody bytowej. W ramach zadania wyremontowane zostaną także tarasy i balkony.  Skuto już warstwy posadzkowe na balkonach, które obecnie są izolowane. Powstała już część instalacyjna nowego węzła cieplnego zasilanego z sieci miejskiej, który już w grudniu zastąpi kotłownię gazową.