Noworoczne plany inwestycyjne
15 stycznia 2019
Noworoczne plany inwestycyjne

Modernizacja NZOZ „Legionowo”, aktywne przejścia dla pieszych, przebudowa i utrzymanie powiatowych dróg oraz chodników, a także kontynuacja rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych to tylko część inwestycji, na których realizację zarezerwowano w tegorocznym budżecie Powiatu ponad 16 milionów złotych.

Poniżej przegląd inwestycji, które Powiat Legionowski zrealizuje w trakcie najbliższych dwunastu miesięcy.

· Finalizacja prac w PZSiPS w Legionowie. Do końca bieżącego roku ukończone zostanie nowe, trzykondygnacyjne skrzydło, które powstaje w ramach II etapu przebudowy placówki przy Jagiellońskiej 69.

· Dużą tegoroczną inwestycją będzie modernizacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Legionowo" przy ul. Sowińskiego 4. Prace będą polegały na poprawie funkcjonalności oraz wyglądu obiektu i obejmą rozbudowę klatki schodowej, reorganizację gabinetów, wymianę instalacji, podłóg,  a także dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

· Droga 1807W w Karolinie zyska nową, wzmocnioną jezdnię, odwodnienie oraz chodnik dla pieszych.

· W tym roku kontynuowane będą prace odwodnieniowe m.in. w Serocku na ul. Nasielskiej, w miejscowości Łacha na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Łąkowej, w Łajskach na ul. Kościelnej u zbiegu z ul. Podgórną oraz w innych miejscach, gdzie powstają zastoje wody.

· Sukcesywnie wymieniane lub naprawiane będą wpusty uliczne, służące odwodnieniu powiatowych dróg m.in. w ciągu drogi 1820W w Chotomowie.

· W miejscowości Dębe, wzdłuż drogi 1802W planowana jest budowa chodnika.

· Także w tym roku Powiat planuje wybudować aktywne przejścia dla pieszych, uzbrajając w urządzenia wzmacniające czujność kierowców kolejne przeprawy.

· W Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących zostanie przebudowana i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych toaleta dla uczniów.

· Zarezerwowano także środki na prace utrzymaniowe, które będą prowadzone na powiatowych drogach. Należą do nich: remonty cząstkowe, utrzymanie zieleni przydrożnej, koszenie poboczy, czyszczenie jezdni, instalowanie, uzupełnianie lub wymiana oznakowania pionowego i poziomego, zimowe utrzymanie dróg oraz szereg innych działań, zapewniających użytkownikom jezdni komfort i bezpieczeństwo.