Nowy rok, nowe inwestycje
25 stycznia 2021
Nowy rok, nowe inwestycje

Projekty nowych i realizacja już zaplanowanych inwestycji to zadania, których Powiat Legionowski podejmie się w roku 2021. Będą to zarówno przedsięwzięcia drogowe, jak i kubaturowe z przeznaczeniem na działalność oświatową i kulturalną.
Plany inwestycyjne Powiatu wyglądają ambitnie. Poniżej przegląd najważniejszych inwestycji, których rozpoczęcie lub realizację zaplanowano na ten rok.

Budowa i przebudowa dróg
Tegoroczny budżet  przeznaczony na modernizację dróg to przeszło 15,5 mln zł. W gminie Nieporęt zaplanowano projekt i przebudowę drogi powiatowej nr 1810W w obrębie ulic Wolskiej, Akacjowej i Kościelnej. Na to zadanie Powiat planuje wydać 6,4 mln zł, z czego ponad 1,1 mln zł będzie pochodzić ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W gminie Serock planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 1807W na odcinku od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z ul. Prostą w Karolinie. Na ten cel zarezerwowano 3,6 mln zł.
W budżecie znalazły się także środki na projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1801W w Stanisławowie (gmina Serock). Koszt zadania to 217 tys. zł.
Kolejna inwestycja to projekt ronda w Szadkach, w miejscu obecnego skrzyżowania dróg krajowej nr 62, wojewódzkiej nr 622 i powiatowej nr 1804W. Zadanie realizowane będzie wspólnie z Gminą Serock, a dokumentacja przekazana zostanie jako pomoc rzeczowa dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do realizacji tej inwestycji. Wkład Powiatu na ten cel to 45 tys. zł.
Na skrzyżowaniu ulic Suwalnej i Olszankowej w Legionowie za 1 mln zł powstanie pełna sygnalizacja świetlna oraz lewoskręty. Środki na tę inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przebudowa skrzyżowania wpłynie na drożność ruchu oraz poprawi bezpieczeństwo kierowców i pieszych w tym rejonie.
Blisko 100 tys. zł to wkład Powiatu w ramach pomocy rzeczowej dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DW nr 632 i drogi powiatowej nr 1823W – ul. Suwalnej w Łajskach.
Zaplanowano również środki w wysokości 50 tys. zł na analizę możliwości przedłużenia obwodnicy Jabłonny, od ronda przy Kauflandzie do granic Jabłonny (od drogi krajowej nr 61 do drogi wojewódzkiej nr 630).


Budynek dla liceum
Utworzone w 2019 roku Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym będzie miało swoją siedzibę. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową dla tej inwestycji. Koszt jej wykonania to prawie 100 tys. zł. Obiekt powstanie na działce bezpośrednio sąsiadującej ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku, która obecnie zapewnia liceum zaplecze lokalowe. Środki na projekt i początek prac budowalnych w kwocie miliona złotych pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Nowa siedziba PIK
Kolejnym tegorocznym zadaniem będzie projekt nowej siedziby dla Powiatowej Instytucji Kultury. W budżecie na 2021 r. zabezpieczono 200 tys. zł na ten cel. Obecnie PIK działa w budynku położonym przy ul. Sowińskiego 15 w Legionowie, którego powierzchnia jest zbyt mała aby w pełni realizować pozabiblioteczną działalność instytucji. Trwają ustalenia dotyczące lokalizacji obiektu.