Odwodnienia w Łasze
15 kwietnia 2019
Odwodnienia w Łasze

Trwają prace odwodnieniowe w miejscowości Łacha w gminie Serock. Na zrealizowanie tej inwestycji Powiat przeznaczył prawie 640 tys. złotych.

Na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Łąkowej w Łasze powstaje system drenażowy, służący odwodnieniu drogi w grunt. W miejscach, gdzie podczas deszczu, z powodu braku odpływów, gromadzi się woda i powstają kałuże, montowane są skrzynki roztrząsające i wpusty. Tam, gdzie będzie to niezbędne, na czas trwania robót, zostanie zdjęta nawierzchnia drogi, a następnie ponownie odtworzona.