Oto Odpowiedzialni Społecznie 2022
30 stycznia 2023
Oto Odpowiedzialni Społecznie 2022

Znamy już laureatów 6. edycji konkursu „Odpowiedzialni Społecznie 2022”, organizowanego przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce podczas styczniowej sesji Rady Powiatu.

Konkurs to wspólna inicjatywa Starosty Legionowskiego oraz Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. W kategorii Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie nagrodzono dwie legionowskie firmy – LOPI Anuszkiewicz i Trzecińscy sp. j. i Koperfam sp. z o.o. W kategorii Instytucja Odpowiedzialna Społecznie wyróżniono Koło Gospodyń Wiejskich „Kałuszyńskie Smaki” w Kałuszynie. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali Fundacja Emanio Arcus i Fundacja eBiznes Club. Osobowościami Odpowiedzialnymi Społecznie wybrano Jadwigę Jackowską, Sławomira Jackowskiego, Mieczysław Berdowskiego, Mariannę Berdowską oraz Janusza Dłużniewskiego. Laureaci statuetki i dyplomy odebrali z rąk starosty legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego, przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Smuniewskiego, radnej Rady Powiatu Anny Gajewskiej oraz dyrektor PCIS Doroty Wróbel-Góreckiej. - Już po raz szósty wyróżniliśmy firmy, które swoją działalność prowadzą nie tylko w oparciu o zysk finansowy, ale z uwagą i troską o drugiego człowieka oraz instytucję i osoby aktywnie zaangażowane we wcielanie w życie szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej. Nagradzamy i promujemy osoby, które swoimi postawą i zachowaniem czynią wiele dobrego, zasługują na szacunek i naśladowanie, pomagając innym. To bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie. Zwycięzcom serdecznie dziękuję i gratuluję – mówi starosta legionowski Sylwester Sokolnicki.

Konkurs jest kierowany do pracodawców, firm i instytucji prowadzących działalność na terenie powiatu legionowskiego, którzy w swojej pracy kierują się ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględniają interesy społeczne, dobro środowiska, budują relacje ze swoimi pracownikami oraz z lokalną społecznością. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie, a tytuł przyznany jest firmom, instytucjom oraz ich pracownikom, którzy swoją postawą do tego się przyczyniają. - Idea odpowiedzialności społecznej biznesu, którą przekładamy na odpowiedzialność społeczną w każdej dziedzinie życia, jest myślą przewodnią organizowanego przez nas konkursu. Cieszy fakt, że grono odpowiedzialnych rośnie. Poprzez konkurs chcemy promować takie wartości, pokazywać dobre praktyki podejmowane przez laureatów konkursu oraz, w symboliczny sposób, jakim jest nadanie tytułu, podziękować firmom, instytucjom i osobom za podejmowane na rzecz społecznej odpowiedzialności działania – wyjaśnia dyrektor PCIS Dorota Wróbel-Górecka.

Laureaci:

Przedsiębiorcy Odpowiedzialni Społecznie

LOPI Anuszkiewicz i Trzecińscy sp. j. – firma zajmuje się projektowaniem i tworzeniem kompleksowych rozwiązań technologicznych z zakresu automatyki oraz elektroniki. W swojej działalności społecznej włącza się w szereg akcji charytatywnych wspierających m.in. samotne matki z dziećmi i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Koperfam sp. z o.o. – producent kominków, saun, wanien spa, wkładów kominkowych i pieców. Firma podejmuje działania edukacyjne na rzecz młodzieży ze szkół średnich, włącza się w inicjatywy społeczne wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Instytucje Odpowiedzialne Społecznie

Koło Gospodyń Wiejskich „Kałuszyńskie Smaki” w Kałuszynie realizuje projekty społeczne, edukacyjne, profilaktyczne, zdrowotne oraz ekologiczne na terenie Kałuszyna i okolicznych miejscowości.

Wyróżnienia:
Fundacja Emanio Arcus działająca na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi w Legionowie Zakład Aktywizacji Zawodowej, w którym zatrudnienie znajdują osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Fundacja eBiznes Club zajmuje się poszukiwaniem i inicjowaniem nowatorskich rozwiązań w biznesie i administracji oraz podejmuje szereg działań wolonatariackich i charytatywnych na rzecz mieszkańców.

Osobowości Odpowiedzialne Społecznie:
Marianna i Mieczysław Berdowscy, którzy w ramach aktywności społecznej na terenie Michałowa-Reginowa przyczynili się do realizacji wielu przedsięwzięć społecznych, w tym budowy Domu Ogrodnika, przychodni zdrowia, boiska sportowego, placu zabaw czy wydawania przez wiele lat gazetki Michałki Opałki.

Jadwiga i Sławomir Jackowscy, którzy podejmują działania społeczne, edukacyjne i kulturalne na rzecz środowisk senioralnych na terenie gminy Serock oraz powiatu legionowskiego.

Janusz Dłużniewski, który od lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie społeczność szkolną Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, nad którą sprawuje opiekę artystyczną, realizując warsztaty rzeźbiarskie i spotkania z poezją.