Przebudowa drogi nr 631 w gminie Nieporęt
20 czerwca 2022
Przebudowa drogi nr 631 w gminie Nieporęt
Jak informuje wykonawca inwestycji, firma Drogomex Sp. z o.o., od 20 czerwca do 31 października odbywać będzie się remont drogi wojewódzkiej nr 631 (ul. kpt . Pogonowskiego) na blisko dwukilometrowym odcinku pomiędzy ul. Wirażową w Wólce Radzymińskiej, a przepustem nad rzeką Beniminówka.
Prace prowadzone będą w godz. 6-22. Na czas remontu wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu m.in. sygnalizacja wahadłowa.
 

W ramach planowanego remontu DW 631 zostaną wykonane następujące prace drogowe:

  • Wykonanie frezowania korekcyjnego nawierzchni asfaltowych na zimno,
  • Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, mechanicznie,
  • Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją szybkorozpadową,
  • Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową,
  • Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego,
  • Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej,
  • Wykonanie nawierzchni pobocza i zjazdów z kruszywa łamanego,
  • Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,
  • Oznakowanie poziome jezdni elementami odblaskowymi “kocie oczka”.