Przebudowa drogi powiatowej nr 1807W w Karolinie z dofinansowaniem
20 kwietnia 2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1807W w Karolinie z dofinansowaniem

Powiat pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 1807W w gminie Serock, we wsi Karolino. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 5 327 843,21. Dofinansowanie wyniesie 3 729 490,24 zł, pozostała kwota to wkład własny Powiatu Legionowskiego.

Blisko dwukilometrowy odcinek drogi zostanie przebudowany od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 wraz z przebudową tego skrzyżowania w zakresie budowy przejścia dla pieszych. Zakres prac, których realizację przewidziano na maj, czerwiec i lipiec, obejmie przebudowę jezdni i wybudowanie po wschodniej stronie drogi chodnika o szerokości 2 m, wykonanie przejścia dla pieszych z ciągami pieszymi doprowadzającymi ruch, budowę poboczy o szerokości 1 m utwardzonych klińcem kamiennym, pod którymi znajdować się będzie odwodnienie w postaci drenażu francuskiego. Zaplanowano także peron przystankowy  długości 22 metrów. Włączenie drogi gminnej ul. Chojno w drogę powiatową zostanie także przebudowane w ramach tego zadania.

Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi. Spękana nawierzchnia jezdni z wieloma wyłomami ulega postępującej degradacji z uwagi na wzmożony ruch, za który w tym miejscu odpowiadają samochody ciężarowe lokalnych wytwórców. Przebudowa będzie kontynuacją ubiegłorocznego zadania, w ramach którego przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 1807W biegnący na południe od DK nr 62. W obu zadaniach przyjęto jednorodne parametry, ze szczególnym uwzględnieniem oddzielenia ruchu kołowego od pieszego poprzez wybudowanie chodnika.