Przebudowa Wolskiej na finiszu
23 sierpnia 2021
Przebudowa Wolskiej na finiszu

Dobiegają końca prace przy przebudowie ponad dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1810W w gminie Nieporęt. Odbiór robót nastąpi w połowie września, po dostarczeniu przez wykonawcę wszystkich dokumentów powykonawczych.

Obecnie układana jest warstwa ścieralna masy bitumicznej, następnie wykonane zostaną oznakowania poziome oraz pionowe, a także prace porządkowe na terenie budowy.

Roboty prowadzone były etapami na całej długości zaplanowanej inwestycji, czyli w ciągu ul. Wolskiej i Akacjowej, od skrzyżowania z ul. Gajową w Woli Aleksandra do skrzyżowania z ul. Kościelną w Kątach Węgierskich. Objęły wymianę nawierzchni jezdni, budowę zjazdów do posesji oraz odwodnienia, modernizację istniejących i układanie nowych chodników.  

Jest to największa, tegoroczna inwestycja drogowa Powiatu. Jej koszt wyniósł 4 692 966,42 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Powiatu przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 101 150,00 zł.