Rekrutacja w liczbach
20 czerwca 2023
Rekrutacja w liczbach

19 czerwca zakończył się pierwszy etap rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – rejestracja kandydatów i składanie podań.

Kandydaci mogli wybrać dowolną liczbę szkół oraz dowolną liczbę oddziałów, przy czym musieli wskazać tzw. szkołę i oddział pierwszej preferencji. Szkoły prowadzone przez Powiat Legionowski w pierwszej preferencji wybrało 841 kandydatów, co stanowi 115% wszystkich miejsc przygotowanych przez szkoły na rok szkolny 2023/2024. Rozkład kandydatów przedstawia się następująco:

·    Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Legionowie – 501 kandydatów z pierwszej preferencji na 280 miejsc, tj. 179%;

·    Liceum Ogólnokształcące im. St. Lema w Stanisławowie Pierwszym – 108 kandydatów na 96 miejsc, tj. 112%;

·    Liceum Ogólnokształcące w PZSP im. W. Wolskiego w Serocku – 8 kandydatów na 64 miejsca, tj. 12 %;

 ·    Technikum w PZSP im. J. Siwińskiego w Legionowie – 108 kandydatów na 96 miejsc, tj. 113 %;

·    Technikum w PZSP im. W. Wolskiego w Serocku – 43 kandydatów na 64 miejsca, tj. 67%;

·    Szkoła branżowa I stopnia w PZSP im. J. Siwińskiego w Legionowie – 52 kandydatów na 64 miejsca, tj. 81%;

·    Szkoła branżowa I stopnia w PZSP im. Wł. Wolskiego w Serocku – 22 kandydatów na 64 miejsca, tj. 34%.

Szkoły opublikują listy zakwalifikowanych 21 lipca. Od 21 lipca do 26 lipca uczniowie będą potwierdzali wolę przyjęcia do danej szkoły poprzez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu. Listy uczniów przyjętych zostaną opublikowane 27 lipca. 31 lipca ruszy rekrutacja uzupełniająca.

fot. www.freepik.com