Rozpoczyna się rozbudowa DK61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem
22 czerwca 2022
Rozpoczyna się rozbudowa DK61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy DK61 na odcinku Legionowo - Zegrze. Dotyczy ona rozbiórki istniejącego wiaduktu kolejowego i wybudowania nowego obiektu. Niezbędne jest zamknięcie drogi pomiędzy 4 lipca (od godz. 00:01) a 6 lipca (do godz. 23:59). Między 7 lipca (od godz. 00:01) a 13 lipca (do godz. 22:00) ruch na DK61 będzie prowadzony wahadłowo. Od 1 lipca do 31 października zamknięty będzie tor szlakowy pomiędzy Wieliszewem a Radzyminem.

Zmiany na czas prowadzenia robót

W celu demontażu konstrukcji wiaduktu kolejowego, biegnącego nad DK61, niezbędne jest zamknięcie drogi. Będzie ona wyłączona z ruchu pomiędzy 4 lipca (od godz. 00:01) a 6 lipca (do godz. 23:59).

Podstawowy objazd poprowadzony będzie przez m. Wieliszew, ul. Nowodworską (DW632) i ul. Modlińską (DW631).

Zalecany objazd dla pojazdów:
- poniżej 3,5 t: z Legionowa ul. Strużańską (DW632) do m. Rembelszczyzna ul. Jana Kazimierza (DW633), następnie w m. Nieporęt ul. Zegrzyńską (DW631),
- poniżej 20 t: z Legionowa ul. Strużańską (DW632) do m. Marki al. Piłsudskiego (DW629), następnie ul. Zegrzyńską (DW631).

Między 7 lipca (od godz. 00:01) a 13 lipca (do godz. 22:00) ruch na DK61 będzie prowadzony wahadłowo po istniejącej jezdni.

W pozostałym okresie trwania inwestycji, ruch odbywać się będzie po istniejącej jezdni, a następnie przekierowany zostanie na nowo wybudowaną jezdnię tymczasową.

Prowadzone roboty będą miały też wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego. Od 1 lipca do 31 października zamknięty będzie tor szlakowy pomiędzy Wieliszewem a Radzyminem wraz z wyłączeniem napięcia sieci trakcyjnej. Przewoźnicy kolejowi zapewnią komunikację zastępczą.

Rozbudowa DK61 do ronda w Zegrzu

W ramach umowy wykonawca rozbuduje 4,5 km istniejącej drogi krajowej nr 61 do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Powstaną również drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi. Na skrzyżowaniach wybudowane zostaną sygnalizacje świetlne, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu z DW631, powstanie węzeł. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kontrakt

Umowę na projekt i budowę odcinka DK61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem podpisano  w grudniu 2020 r. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki (lider) i TORPOL (partner). Umowa o wartości prawie 195 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2024 r.

Obwodnica Pułtuska

W czerwcu br. podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę około 20-kilometrowej obwodnicy Pułtuska w ciągu DK61. To jedna z dziewięciu mazowieckich obwodnic realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. 
Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag. Umowa o wartości prawie 442 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Wniosek o decyzję ZRID został złożony w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 14 kwietnia 2022 r. Szacuje się, że prace w terenie rozpoczną się w marcu 2023 r. i zakończą w II kwartale 2025 r.
 

Nowa trasa o łącznej długości ok. 20 km będzie omijać Pułtusk od zachodu. Wybudowany zostanie węzeł drogowy na rozwidleniu DK61 i DK57 wraz z korektą przebiegu DK57 na odcinku ok. 3 km 

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/rozpoczynamy-rozbudowe-dk61-pomiedzy-legionowem-a-zegrzem