Samochód dla WTZ
14 września 2023
Samochód dla WTZ

Powiat Legionowski przekazał Miastu Legionowo 135 tys. zł, pozyskanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, jako dofinansowanie zakupu 9-cio osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Pojazd będzie służył Warsztatom Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie. Stosowną umowę podpisano 14 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie. Sygnatariuszami ze strony powiatu byli starosta Sylwester Sokolnicki i wicestarosta Konrad Michalski. Miasto Legionowo reprezentował prezydent Roman Smogorzewski.